Shipyard Info Facilities

Rassada Harbour
จากสภาวะของกิจการอู่ซ่อมเรือที่เป็นอยู่อย่างจำกัด ในปัจจุบัน บริษัทฯ เล็งเห็นว่า นอกเหนือจากเรือประมง, เรือท่องเที่ยวขนาดเล็ก ซึ่งมีการขยายตัว และจะเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก แล้วยังมีเรือประเภทอื่น ๆ ที่วิ่งอยู่ในแถบฝั่งตะวันตกของภาคใต้ หรือแถบทะเลอันดามัน ซึ่งต้องการใช้บริการอู่ซ่อมเรืออีกเป็นจำนวนมาก เช่น เรือน้ำมัน, เรือสินค้าขนาดเล็ก, เรือของหน่วยราชการ และทหารเรือ, เรือยอช์ท หรือเรือใบขนาดใหญ่จากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันนิยมเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต เพื่อการท่องเที่ยว และซ่อมแซมด้วยเนื่องจากค่าใช้จ่ายถูกกว่าในประเทศอื่น ๆ รวมถึงงานซ่อมแซมซึ่งมีคุณภาพโดยฝีมือแรงงานของคนไทย
บริษัทฯ จะเน้นการให้บริการเต็มรูปแบบด้วยการนำเรือขึ้นคาน, ฉีดล้างท้องเรือด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, ทำความสะอาดท้องเรือด้วยการขูดเพียง, ขัดกระดาษทราย หรือพ่นทราย, ซ่อมแซมตัวเรือโดยการตัดเปลี่ยนแผ่นตัวเรือ ซึ่งทำได้ทั้งเรือ ที่สร้างด้วยไม้, แผ่นเหล็ก, อลูมิเนียม หรือวัสดุ อื่น ๆ อย่างเช่น ไฟเบอร์กลาส, ซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องไฟฟ้า, ซ่อมแซมเพลาหางเสือเพลาใบจักร, ดัดแต่งซ่อมใบจักร, ซ่อมแซมอุปกรณ์ประจำเรือประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เจ้าของเรือมีความยุ่งยากในการที่จะต้องไปจัดหาช่า หรือจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก
นอกจากการให้บริการซ่อมเรือโดยการนำเรือขึ้นคานแล้ว บริษัทฯ ยังสามารถให้บริการซ่อมลอยน้ำ (Floating Repairs) โดยใช้เขื่อนท่าเทียบเรือด้านติดคลองท่าจีน เป็นที่จอดเทียบเรือ และให้บริการซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องนำเรือขึ้นคาน
ปัจจุบันทางบริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจำหน่าย (ภาคใต้)ของสีทาเรือยี่ห้อ International ของบริษัท AKZO NOBEL จำกัด ซึ่งเป็นสีทาเรือที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ดังนั้นการประกอบกิจการประเภทอู่เรือตามโครงการนี้ยังเป็นการ ช่วยส่งเสริมยอดขายของสีทาเรือ ซึ่งบริษัทฯ เป็นตัวแทนอยู่ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ให้เหนือคู่แข่งขันที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงไม่กี่แห่งในจังหวัดภูเก็ต ด้วยการให้บริการแบบเต็มรูปแบบ แล้ว ทางบริษัทฯ จะออกแบบคานเรือให้มีความสามารถในการรับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้น กว้างขึ้น และมีน้ำหนักมากขึ้น ซึ่งคานเรืออื่น ๆ ไม่สามารถรับได้ตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
1. ความยาวของเรือไม่เกิน 65 เมตร
2. ความกว้างของเรือไม่เกิน 12 เมตร
3. น้ำหนักไม่เกิน 300 ตัน
Copyright © 2002. Seatran Travel.
64/423 หมู่ 7 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 355410-2, 219391-2 โทรสาร. (076) 355413
E-mail : info@seatran.co.th
Site Developed by Grapho