Shipyard Info Facilities
Rassada Harbour
โครงการอู่ซ่อมเรือ ซีทรานชิปยาร์ด เป็นโครงการต่อเนื่องจากการ พัฒนาท่าเทียบเรือรัษฎาและอาคารพักคอยผู้โดยสาร ซึ่งทางบริษัทฯ เช่าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเป็นที่ดินว่างเปล่าพื้นที่ประมาณ 4.5 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของท่าเทียบเรือรัษฎา โดยมีความกว้างของหน้าที่ดินด้านที่ติดกับคลองท่าจีน กว้างประมาณ 75 เมตร และยาวประมาณ 95 เมตร จากคลองท่าจีนถึงถนนทางเข้าท่าเทียบเรือ ซึ่งนอกจากจะสามารถพัฒนาเป็นอู่ซ่อมเรือในลักษณะคานซ่อมเรือ (Slipway) แล้ว บริเวณด้านที่ติดกับคลองท่าจีนยังสามารถก่อสร้างเป็นลักษณะเขื่อนคอนกรีต เพื่อใช้เทียบเรือต่อเนื่องจากท่าเทียบเรือเดิมได้อีก โดยจะมีความยาวประมาณ 60 เมตร

โครงการนี้จะสามารถรองรับการขยายตัวของเรือท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามอัตรา การเจริญเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงโดยจะให้บริการแบบครบวงจร ด้วยการนำเรือขึ้นจากน้ำมายังบริเวณลานซ่อมเรือ ขูดเพรียงทำความสะอาดใต้ท้องเรือ และฉีดล้างท้องเรือด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, ซ่อมแซมตัวเรือที่เสียหายด้วยการตัดเปลี่ยนแผ่นตัวเรือ ทั้งที่เป็น ไม้, เหล็ก, อลูมิเนียม หรือวัสดุประเภทอื่น ๆ, พ่นสีใต้ท้องเรือ, ซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์ประจำเรืออื่น ๆ รวมถึงแผนที่จะพัฒนางานทางด้านต่อเรือ ประเภทต่าง ๆ ด้วยในอนาคต

แผนงานพัฒนาท่าเทียบเรือรัษฎา บริษัท ซีทราน ทราเวิล จำกัด

1. ประตูบานเลื่อน
2. เครื่องกว้าน
3. ประตูบานเลื่อน
4. ประตูบานเลื่อน
5. พื้นที่ทำงานภายนอก
6. เครื่องกว้าน
7. กำแพงอิฐบล็อก
8. กำแพงกั้น
9. คลองท่าจีน
Copyright © 2002. Seatran Travel.
64/423 หมู่ 7 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 355410-2, 219391-2 โทรสาร. (076) 355413
E-mail : info@seatran.co.th
Site Developed by Grapho