Company Info Cruise Programs Travel Agents
Rassada Harbour Shipyard
บริษัท ซีทราน ทราเวิล จำกัด ผู้มากประสบการณ์ทางทะเล นับเป็นระยะเวลากว่า 30 ปีมาแล้วที่กลุ่มบริษัท ซีทราน
โดยการก่อตั้งของคุณสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้านพาณิชย์นาวี โดยเริ่มต้นจาก :
ปี 2505 ได้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วน ต.ไพบูลย์ขนส่ง เพื่อดำเนินกิจการขนส่งน้ำมันทางเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและขนส่งน้ำมัน
ทางทะเลในอ่าวไทยและแถบเอเชียอาคเนย์โดยส่วนใหญ่จะขนน้ำมันให้กับบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด
ปี 2521 ได้หันไปดำเนินกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล ในเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ-ประเทศญี่ปุ่น-ตะวันออกกลาง
ในชื่อ "บริษัท ซีทรานนาวี" จำกัด ด้วยเรือสินค้าขนาด 7,000 - 8,000 ตัน
ปี 2524 ได้เริ่มเปิดกิจการบริการทางด้านเรือเฟอร์รี่ ในนามบริษัท สมุยเฟอร์รี่ จำกัด รับส่งผู้โดยสาร,
ยานพาหนะและอื่น ๆ ระหว่างท่าเรือขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งต่อมาได้ย้ายท่าเทียบเรือใหม่ไปที่ท่าเรือดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
ปลายปี 2525 ได้สั่งซื้อเรือ "ซากูระมารู" เข้ามาทำการตกแต่งเพื่อให้เป็นเรือท่องเที่ยวทางทะเลที่เพียบพร้อม
ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและใช้ชื่อว่า "ซีทรานควีน" มีโครงสร้างเป็นเหล็กทั้งลำ นับว่าเป็นเรือท่องเที่ยว ทางทะเลที่ใหญ่ ได้มาตรฐานและทันสมัยที่สุดลำแรกของประเทศไทย โดยดำเนินงานในนาม บริษัทซีทรานทราเวิล จำกัด
ปี 2525 กลุ่มบริษัท ซีทราน ได้เข้าไปเริ่มบริหารงานกิจการเรือสินค้าระหว่างประเทศในเส้นทาง
กรุงเทพฯ - มาเลเซีย - สิงคโปร์ - อินโดนีเซีย
ปี 2536 บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนจากกรมศุลกากร สำหรับผู้ซ่อมหรือสร้างเรือเดินทะเล
โดยใช้ชื่อว่า บ.เจนเนอรัล คลังสินค้า จำกัด และต่อมาได้ขยายกิจการอู่ซ่อมเรือและต่อเรือจนสามารถนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2539 ในนามบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ี ปี 2531 จัดตั้ง บริษัท ซีทราน ไมนิ่ง จำกัด และเข้าทำสัญญาขุดแร่ในทะเลกับ บริษัท ทุ่งคาฮาร์เบอร์และ
บริษัท อ่าวขามไทย จำกัด
ปี 2532 บริษัท ซีทราน ทราเวิล จำกัด ได้ขยายการให้บริการด้านการท่องเที่ยวทางทะเลด้วยเรือสำราญลำที่ 2
ที่มีขนาดระวางขับน้ำ 2,210 ตันกรอส สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 160 ท่านเพื่อเดินทางท่องเที่ยวจากภูเก็ตสู่หมู่เกาะต่าง ๆ ของทะเลอันดามัน อาทิเช่น หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ ตะรุเตาและเกาะลังกาวี(ประเทศมาเลเซีย) ในปีเดียวกันนั้นบริษัทฯ ได้ขยายกิจการโดยการเปิดบริการเส้นทางภูเก็ต - เกาะพีพี ด้วยเรือซีทราน เอ็กซ์เพรส จนในปัจจุบันบริษัทได้รับความเชื่อถือจากผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ว่าเป็นเรือที่ได้มาตรฐานทั้งความปลอดภัย ความสะดวกสบายและบริการที่ประทับใจตลอดการเดินทาง
Copyright © 2002. Seatran Travel.
64/423 หมู่ 7 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 355410-2, 219391-2 โทรสาร. (076) 355413
E-mail : info@seatran.co.th
Site Developed by Grapho